Όροι Διαγωνισμού Χριστούλια *ΕΛΗΞΕ*

Ο διαγωνισμός διεξάγεται από το SpoilerAlert.gr.

Διεξάγεται από τρίτους φορείς οι οποίοι αναλαμβάνουν πλήρως την ευθύνη για την ορθή διεξαγωγή και αναγνωρίζεται ότι δεν έχουν ουδεμία σχέση, έμμεση ή άμεση με το Youtube.

Κανόνες διαγωνισμού

Α. Όροι του διαγωνισμού:

1. Πρέπει να κάνετε ένα σχόλιο στο βίντεο της συνέντευξης “Καρικατούρες”

Β. Διάρκεια: Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από την έναρξή του την Τρίτη 02/05/17 έως την λήξη του στις 09/05/17 και ώρα 23:59.

Γ. Νικητές: 2 (δυο) νικητές θα προκύψουν από τον διαγωνισμό, μέσω κλήρωσης, οι οποίοι θα ανακοινωθούν με απάντηση στο σχόλιό τους στο Youtube (αν είναι δυνατό, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του λογαριασμού του νικητή). Αν κάποιος/κάποια από τους νικητές ειδοποιηθεί και δεν επικοινωνήσει με το προσωπικό του SpoilerAlert.gr , το SpoilerAlertgr δύναται να δώσει το δώρο σε άλλο/η νικητή/τρια.

Δ. Δώρο: Τα δώρα του διαγωνισμού είναι δύο τεύχη του “Αφού μ’αρέσει να γυρνώ” υπογεγραμμένα από τον καλλιτέχνη. Τα δώρα θα παραλάβουν οι νικητές από τη Jemma press (αν διαμένουν στην Αττική) ή θα τους αποσταλούν (αν μένουν στην υπόλοιπη Ελλάδα) μετά από συνεννόηση με την κα. Σπυριδούλα Γάτσιου. Το δώρο είναι προσωπικό και δεν μπορεί να ανταλλαχθεί με άλλες υπηρεσίες, παροχές ή χρήματα σε καμία περίπτωση.

Ε. Αλλαγές: Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν τους όρους του διαγωνισμού, να παρατείνουν, να μειώσουν ή να διακόψουν τη χρονική διάρκεια του διαγωνισμού, οποτεδήποτε για τεχνικούς, εμπορικούς, λειτουργικούς ή λόγους ανωτέρας βίας ή για άλλο σημαντικό λόγο. Σε κάθε περίπτωση θα ανακοινωθεί σε σελίδα των διοργανωτών σχετική ειδοποίηση.

ΣΤ. Αποδοχή όρων: Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής.

About The Author

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments