ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “Εξ Αίματος” (ΕΛΗΞΕ)

Όροι Διαγωνισμού:
Ο διαγωνισμός διεξάγεται από το SpoilerAlert.gr σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Αίολος. Διεξάγεται από τρίτους φορείς οι οποίοι αναλαμβάνουν πλήρως την ευθύνη για την ορθή διεξαγωγή και αναγνωρίζεται ότι δεν έχουν ουδεμία σχέση, έμμεση ή άμεση με το Instagram.

Κανόνες διαγωνισμού

Α. Όροι του διαγωνισμού:
1. Πρέπει να σχολιάσετε την ανάρτηση με το βιβλίο, στο λογαριασμό Instagram του SpoilerAlert_gr.

2. Πρέπει να κάνετε like στο λογαριασμό του SpoilerAlert_gr στο Instagram.

3. Πρέπει να κάνετε like στο λογαριασμό των Εκδόσεων Αίολος στο Instagram. Σημειώνουμε ότι κατά τη διαδικασία της απαρίθμησης των υποψηφίων, θα θεωρηθούν έγκυρες οι συμμετοχές εκείνες που θα εμφανίζονται σε ανοιχτούς και όχι private λογαριασμούς.

Β. Διάρκεια: Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από την έναρξή του την Τρίτη  13/4/21 έως την λήξη του την Τρίτη  20/4/21 και ώρα 23:59.

Γ. Νικητές: Ένας νικητής θα προκύψει από τον διαγωνισμό, μέσω κλήρωσης, ο οποίος θα ανακοινωθεί στο λογαριασμό του SpoilerAlertgr στο Instagram. Αν ο νικητής δεν επικοινωνήσει με το προσωπικό του SpoilerAlertgr, το SpoilerAlertgr δύναται να δώσει το δώρο σε άλλο/η νικητή/τρια.

Δ. Δώρο: Το δώρα του διαγωνισμού είναι ένα αντίτυπο της ελληνικής έκδοσης του βιβλίου «Εξ Αίματος”, προσφορά των Εκδόσεων Αίολος. Το δώρο θα πρέπει να τα παραλάβει ο νικητής αν μένει εντός Αθηνών από το βιβλιοπωλείο των Εκδόσεων Αίολος (Χαριλάου Τρικούπη 25, ΤΗΛ.21 0330 1553 ). Αν ο νικητής μένει εκτός Αττικής, θα τους αποσταλεί (για το σκοπό αυτό θα πρέπει να δώσει στοιχεία αποστολής: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ).

Το δώρο είναι προσωπικό και δεν μπορεί να ανταλλαχθεί με άλλες υπηρεσίες, παροχές ή χρήματα σε καμία περίπτωση.

Ε. Αλλαγές: Οι διοργανωτές SpoilerAlertgr και Εκδόσεις Αίολος διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν τους όρους του διαγωνισμού, να παρατείνουν, να μειώσουν ή να διακόψουν τη χρονική διάρκεια του διαγωνισμού, οποτεδήποτε για τεχνικούς, εμπορικούς, λειτουργικούς ή λόγους ανωτέρας βίας ή για άλλο σημαντικό λόγο. Σε κάθε περίπτωση θα ανακοινωθεί σε σελίδα των διοργανωτών σχετική ειδοποίηση.

ΣΤ. Αποδοχή όρων: Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής.

About The Author

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments